Identitat de gènere

Es tracta del sentiment íntim de sentir-se d’un sexe o gènere determinat, encara que no coincideixi amb el biològic (sexe)…

Orientacions sexuals

L’orientació sexual és un patró d’atracció sexual o emocional cap a persones de sexes determinats o amb unes característiques específiques.…

Diversitat de sexes

Quan parlem de sexe, parlem de característiques biològiques del cos (fisiològiques, anatòmiques, cromosòmiques i hormonals). I en definitiva, podem parlar…

26O: Dia visibilitat intersexualitat

El sexe està conformat per les característiques biològiques del cos (fisiològiques, anatòmiques, cromosòmiques i hormonals). En el moment del naixement,…

Prova de VIH

El 20 d’octubre és el dia de la prova de l’ VIH. En qué consisteix la prova? A més dels…

És lo mateix VIH i SIDA?

El 20 d’octubre és el día de la prova de VIH. VIH són les sigles del “Virus de la Immunodeficiència…