Píndola LGTBI: Educació

La llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per eradicar l’LGTBI fòbia garanteix que els continguts dels materials escolars, educatius i formatius han de tenir en compte la diversitat pel que fa a l’orientació sexual, la identitat de gènere i l’expressió de gènere.

Article 12 al complet:

Educació
1. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per coeducació l’acció educativa que potencia la igualtat real d’oportunitats i l’eliminació de qualsevol
mena de discriminació per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.
2. D’acord amb aquest principi de coeducació, s’ha de vetllar perquè la diversitat sexual i afectiva, la identitat de gènere i els diversos models
de família siguin respectats en els diferents àmbits educatius. Els centres, d’acord amb aquesta llei i respectant la seva autonomia, hauran
d’incloure el principi de la coeducació en el seu projecte educatiu.
3. El principi de coeducació s’ha d’incorporar als plans d’acció tutorial i als plans i reglaments de convivència dels centres educatius, d’acord
amb l’autonomia i el projecte educatiu de cada centre.
4. Els continguts dels materials escolars, educatius i formatius, en qualsevol format, i el llenguatge que s’hi empri han de tenir en compte la
diversitat pel que fa a l’orientació sexual, la identitat de gènere i l’expressió de gènere i han d’evitar qualsevol mena de discriminació per aquest motiu.
5. El respecte a la diversitat pel que fa a l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere i als principis d’aquesta llei ha de
ser efectiu en tot el sistema educatiu, en els centres i les entitats de formació, en l’educació d’adults, en la formació de mares i pares, en les
activitats esportives escolars i en les activitats de lleure infantil i juvenil.
6. S’ha de vetllar per la conscienciació i la prevenció de la violència per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere i
oferir mecanismes als centres perquè detectin situacions de discriminació o exclusió de qualsevol persona per les dites raons. En aquest sentit,
s’ha de promoure el desplegament efectiu de plans de convivència amb un èmfasi especial en les mesures de prevenció i d’actuació contra
l’assetjament de què poden ser objecte les persones LGTBI a l’àmbit escolar.
7. El Govern de les Illes Balears, per mitjà de la conselleria competent en matèria d’educació, ha de garantir el desplegament del que
estableix aquest article i ha de vetllar perquè les escoles, els instituts i els altres centres educatius constitueixin un entorn amable i respectuós
amb la diversitat sexual i afectiva i amb les identitats de gènere en el qual l’alumnat, el personal docent i el personal d’administració i serveis
puguin viure d’una manera natural llur orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, i es contribueixi així a la creació i
visibilització dels models positius per a la comunitat educativa.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s