Píndola LGTBI: Sanitat

La llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per eradicar l’LGTBI fòbia garantirà que la política sanitària sigui respectuosa amb les persones LGTBI i no tracti la condició d’aquestes persones com una patologia.

Article 16
Salut

1. El sistema sanitari de les Illes Balears ha d’incorporar la perspectiva de gènere i ha de tenir en compte les necessitats específiques de les persones LGTBI, amb la finalitat de garantir-los el dret a rebre l’atenció sanitària i a gaudir dels serveis de salut en condicions objectives d’igualtat.
2. El sistema sanitari de les Illes Balears ha de garantir que els membres de parelles estables i les persones vinculades per una relació d’afectivitat, amb independència de llur orientació sexual o identitat de gènere, tinguin els mateixos drets que els cònjuges o familiars més propers. Pel que fa al consentiment per substitució, la parella estable amb qui la persona malalta conviu té la consideració de familiar més proper.
3. Les administracions públiques de les Illes Balears, en les línies d’actuació relatives a la salut i al sistema sanitari, han de:
a) Garantir que la política sanitària sigui respectuosa amb les persones LGTBI i no tracti directament o indirectament la condició d’aquestes persones, especialment transsexuals, transgèneres i intersexuals, com una patologia.
b) Elaborar polítiques de salut pública que garanteixin el dret a la salut de les persones LGTBI, amb l’adaptació dels protocols establerts.
c) Establir estratègies específiques per afrontar els problemes de salut específics de les persones LGTBI i enfortir la vigilància epidemiològica sensible a les diverses situacions de salut i de malaltia d’aquestes persones, amb respecte, en qualsevol cas, al dret a la intimitat dels afectats i de les afectades.
d) Crear mecanismes de participació de les persones, les entitats i les associacions LGTBI en les polítiques relatives a la salut sexual.
e) Fomentar l’estudi, la recerca i el desenvolupament de polítiques sanitàries específiques per a persones LGTBI.
f) Promoure entre els diversos estaments de les institucions sanitàries l’establiment de pràctiques sanitàries o teràpies psicològiques lícites i respectuoses, i en cap cas aversives, pel que fa a l’orientació sexual, la identitat de gènere i l’expressió de gènere.
g) Reconèixer el dret d’accés als mètodes preventius que garanteixen pràctiques sexuals més segures i eviten les infeccions de transmissió sexual i el tractament consegüent, i fomentar l’ús d’aquests mètodes.
h) Reconèixer el dret a la prevenció, a la detecció eficaç i al tractament integral de les infeccions de transmissió sexual d’acord amb la cartera de serveis. Dur a terme activitats periòdiques de promoció de la salut, de prevenció de la malaltia i de sensibilització i de suport comunitari amb relació a les infeccions de transmissió sexual, tant per a homes com per a dones.
i) Incorporar al sistema sanitari l’atenció integral a persones transsexuals i intersexuals, tot definint els criteris d’accés tant al tractament hormonal com a la intervenció quirúrgica. S’ha de tenir en compte la voluntat de la persona en la presa de decisions,
sempre que la seva vida no estigui en perill o les condicions de salut no es puguin veure perjudicades, d’acord amb la normativa vigent. Pel que fa als i a les menors, s’ha de tenir especialment en compte, a més, llur dret al lliure desenvolupament de la personalitat i llur capacitat i maduresa per prendre decisions.
j) Establir els mecanismes necessaris perquè en la documentació administrativa i en la sanitària s’atengui la diversitat del fet familiar i les circumstàncies de les persones LGTBI.
k) Garantir a les dones lesbianes i bisexuals la igualtat d’accés a les tècniques i als tractaments de reproducció assistida.
l) Donar difusió a la Llei de voluntats anticipades (testament vital), com a mecanisme que pot servir per tal que les persones LGTBI decideixin com volen ser tractades a l’àmbit hospitalari en els casos que preveu aquesta llei i puguin nomenar la persona que vulguin
com a representant.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s