Píndola LGTBI: Dret a no ocultar.

La llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per eradicar l’LGTBI fòbia garanteix que cap persona no podrà ser pressionada per ocultar, suprimir o negar la seva orientació sexual, expressió o identitat de gènere.

Article 6
Principis orientadors de l’actuació dels poders públics
D’acord amb els principis orientadors que inspiren aquesta llei, l’actuació dels poders públics amb relació a les persones LGTBI ha de:
a) Protegir la integritat, la dignitat i la llibertat de totes les persones, d’acord amb els drets fonamentals i els drets humans universals.
b) Dotar d’un caràcter integral i transversal les mesures que adoptin en aquest àmbit.
c) Garantir el respecte de la pluralitat d’identitats per orientació afectiva i sexual, mitjançant el reconeixement de la personalitat: tota persona té dret a construir-se una autodefinició amb respecte al seu cos, sexe, gènere i orientació sexual.
d) Cap persona no podrà ser pressionada per ocultar, suprimir o negar la seva orientació sexual, expressió o identitat de gènere.
e) Garantir la protecció efectiva front a qualsevol acte de violència o agressió contra la vida, la integritat física o psíquica o l’honor personal que tengui causa directa o indirecta en l’orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, diversitat corporal o pertinença a grup familiar.
f) Assegurar el dret a la privacitat de totes les persones, sense ingerències arbitràries o il·legals a la seva vida privada, incloent el dret a optar per revelar, o no, la pròpia orientació sexual, diversitat corporal o identitat de gènere.
g) Garantir un tractament adequat en matèria de salut: totes les persones tenen dret a gaudir d’un alt nivell de protecció en matèria de salut. Cap persona no podrà ser obligada a sotmetre’s a cap tractament, procediment mèdic o examen psicològic que coarti la seva llibertat d’autodeterminació de gènere. Qualsevol professional de la salut o que presti els seus serveis a l’àrea sanitària tindrà l’obligació de projectar la igualtat de tracte a les persones LGTBI.
h) Vetllar per la sensibilització en aquest àmbit, per la prevenció i la detecció de la discriminació, per l’atenció a les persones que en pateixin, per la recuperació d’aquestes persones i per la garantia de llur dret a la reparació.
i) Emparar la participació, la no-invisibilització i la representació en igualtat d’oportunitats de les persones LGTBI, i també llur realitat i necessitats específiques, tant en l’àmbit públic com en el privat.
j) Atendre la diversitat de situacions de discriminació en què es poden trobar les persones LGTBI, tenint en compte les interaccions del lesbianisme, l’homosexualitat, la transsexualitat i la intersexualitat amb qualsevol altra circumstància personal o social que pugui ser causa de discriminació.
k) Fer efectiu el reconeixement de la diversitat del fet familiar en el Dret Civil de les Illes Balears, tant públic com privat, en la pràctica judicial i administrativa i en totes les actuacions del Govern de les Illes Balears.
l) Assegurar la cooperació interadministrativa.
m) Vetllar per la formació especialitzada i la deguda capacitació dels i de les professionals.
n) Promoure l’estudi i la recerca sobre la diversitat afectiva i sexual i identitats de gènere que serveixin per eradicar la discriminació i la violència envers les persones LGTBI.
o) Establir mesures de foment de les entitats que treballen per fer efectius els drets i la no-discriminació de les persones LGTBI.
p) Adequar les actuacions que es duguin a terme i les mesures que s’adoptin a les necessitats específiques de les diferents illes i municipis, amb especial cura del món rural.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s