Píndola LGTBI: Mesures i actuacions per a l’ocupació

La llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per eradicar l’LGTBI fòbia proposa mesures i accions específiques per garantir l’ocupació laboral de les persones LGTBI.

Article 20 al complet:

La conselleria competent en matèria de treball ha de:

a) Garantir d’una manera real i efectiva, en col·laboració amb la conselleria competent en matèria de funció pública, la no-discriminació per raó d’orientació sexual, identitat de gènere i/o expressió de gènere i el ple exercici dels drets del seu personal, tant funcionari com laboral, en la contractació de les condicions de treball i ocupació.

b) Impulsar actuacions i mesures de difusió i sensibilització que garanteixin la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació a les empreses, com ara:

1r. Adaptar i millorar la capacitat de resposta dels serveis d’inserció laboral públics.

2n. Incorporar a les noves convocatòries de subvenció criteris d’igualtat d’oportunitats.

3r. Incentivar les forces sindicals i empresarials a fer campanyes divulgatives per a la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació de les persones LGTBI.

4t. Promoure en els espais de diàleg social l’impuls de mesures i clàusules antidiscriminatòries.

5è. Impulsar l’adopció en les empreses de codis de conducta i de protocols d’actuació per a la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació de les persones LGTBI.

c) Fomentar la implantació progressiva d’indicadors d’igualtat que tinguin en compte la realitat de les persones LGTBI en el sector públic i el sector privat i d’un distintiu per reconèixer les empreses que destaquin per l’aplicació de polítiques d’igualtat i no-discriminació.

d) Desplegar estratègies per a la inserció laboral de les persones transsexuals.

e) Impulsar noves formes d’organització i gestió del temps de treball a les empreses i desenvolupar mesures i actuacions adreçades al conjunt del teixit productiu balear que facilitin la conciliació de la vida laboral, personal i familiar d’acord amb el fet de la diversitat familiar.

f) Promoure en el si dels mecanismes de cooperació multilateral establerts legalment, la formació específica del personal responsable en la inspecció de treball i en la prevenció de riscos laborals, tant en el sector públic com en el privat, en continguts relacionats amb els que poden patir les persones LGTBI i en el coneixement de la diversitat pel que fa a l’orientació sexual, la identitat de gènere i l’expressió de gènere.

g) Instar els responsables de la inspecció de treball a informar els òrgans competents dels casos de discriminació per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere que s’hagin produït, s’estiguin produint o hi hagi risc que es produeixin en l’àmbit laboral.

h) Impulsar espais de participació i interlocució i promoure campanyes divulgatives específiques en col·laboració amb les associacions LGTBI i els agents socials corresponents.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s