Píndola LGTBI: Objecte de la llei

La llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per eradicar l’LGTBI fòbia  s’articula en relació al següents objectius: 

Article 1 al complet:

1. Aquesta llei té per objecte establir i regular els principis, els mitjans i les mesures per garantir plenament la igualtat real i efectiva en l’exercici dels drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, trans (transsexuals i transgèneres) i intersexuals (LGTBI), mitjançant la prevenció, la correcció i l’eliminació de tota discriminació per raó d’orientació sexual i identitat de gènere, en els àmbits públic i privat, sobre els quals el Govern de les Illes Balears, els consells insulars i els ens locals tenen competències.

2. Les mesures que estableix aquesta llei per fer efectiu el dret de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals, transgèneres i intersexuals a la igualtat i a la no-discriminació a què fa referència l’apartat 1 afecten:

a) Qualsevol àmbit de la vida social i en particular les àrees civil, laboral, social, sanitària, educativa, econòmica i cultural.

b) Totes les etapes de la vida i totes les contingències del seu decurs, com poden ser qualsevol canvi en l’estat civil, la formació d’una família, la malaltia, la incapacitació, la privació de llibertat o la mort.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s