Píndola LGTBI: Infraccions

La llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per eradicar l’LGTBI fòbia defineix quines són les infraccions objecte de sanció. Poden ser lleus, greus i molt greus.

Article 36 al complet:

1. Les infraccions poden ser lleus, greus o molt greus d’acord amb el que estableix aquesta llei, sempre que no siguin constitutives de delicte.

2. Les infraccions no poden ser objecte de sanció sense instrucció prèvia de l’expedient pertinent, d’acord amb el procediment administratiu.

3. Són infraccions lleus:

a) Fer servir expressions vexatòries, d’una forma intencionada i per qualsevol mitjà, contra les persones o llurs famílies, per causa de l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere.

b) Emetre intencionadament expressions vexatòries, d’LGTBI fòbia, en els mitjans de comunicació, en discursos o en intervencions públiques.

c) Tenir comportaments que suposin aïllament, rebuig o menyspreu públic, notori i explícit, de persones per causa de l’orientació sexual, la identitat de gènere i/o l’expressió de gènere.

d) No facilitar la tasca o negar-se parcialment a col·laborar amb l’acció investigadora dels serveis d’inspecció del Govern de les Illes Balears o de qualsevol servei anàleg dels consells insulars o dels ens locals que estiguin investigant un possible cas objecte d’aquesta llei.

4. Són infraccions greus:

a) Fer servir expressions vexatòries que incitin a exercir la violència contra les persones o llurs famílies, per causa de l’orientació sexual, la identitat de gènere i/o l’expressió de gènere, d’una manera intencionada i/o reiterada.

b) Malmetre o destruir objectes o propietats de persones o de llurs famílies per causa de l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere, sempre que aquestes accions no constitueixin delicte.

c) Impedir a una persona, d’una manera intencionada, la realització d’un tràmit o l’accés a un servei públic o establiment obert al públic per causa de l’orientació sexual, la identitat de gènere i/o l’expressió de gènere d’aquesta persona.

d) Emetre intencionadament i/o reiteradament expressions vexatòries que incitin a la violència i tinguin connotacions LGTBI fòbiques en els mitjans de comunicació, en discursos o en intervencions públiques.

e) Realitzar actes que impliquin aïllament, rebuig o menyspreu públic i notori de persones per causa d’orientació sexual, identitat o expressió de gènere.

f) La implantació, l’impuls o la tolerància de pràctiques laborals discriminatòries a empreses que rebin subvencions, bonificacions o ajudes públiques de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

g) L’elaboració, la utilització o la difusió en centres educatius de la comunitat autònoma de les Illes Balears, de llibres de text i materials didàctics que presentin les persones com superiors o inferiors en dignitat humana en funció de la seva orientació sexual, identitat o expressió de gènere, o que incitin a la violència per aquest motiu.

h) L’obstrucció o la negativa absoluta a l’actuació dels serveis d’inspecció del Govern de les Illes Balears o de qualsevol servei anàleg dels consells o dels ens locals que estiguin investigant un possible cas objecte d’aquesta llei.

5. Són infraccions molt greus:

a) L’assetjament o el comportament agressiu cap a persones o llurs famílies per causa de l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere.

b) Convocar o donar suport explícit a espectacles públics o activitats recreatives que tinguin com a objecte la incitació a l’odi, la violència o la discriminació de les persones LGTBI.

c) Qualsevol represàlia o tracte advers que rebi una persona com a conseqüència d’haver presentat queixa, reclamació, denúncia, demanda o recurs de qualsevol casta, destinat a impedir la seva discriminació i a exigir el compliment efectiu del principi d’igualtat.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s