Identitat de gènere

Es tracta del sentiment íntim de sentir-se d’un sexe o gènere determinat, encara que no coincideixi amb el biològic (sexe) … Més

Orientacions sexuals

L’orientació sexual és un patró d’atracció sexual o emocional cap a persones de sexes determinats o amb unes característiques específiques. … Més

Diversitat de sexes

Quan parlem de sexe, parlem de característiques biològiques del cos (fisiològiques, anatòmiques, cromosòmiques i hormonals). I en definitiva, podem parlar … Més

Prova de VIH

El 20 d’octubre és el dia de la prova de l’ VIH. En qué consisteix la prova? A més dels … Més