Píndoles de la llei balear

Índex de les píndoles publicades en aquesta web sobre la llei balear per l’ eradicació de la LGTBI-fòbia:

 1. Objecte de la llei
 2. Definició LGTBI
 3. Definició discriminació directa e indirecta
 4. Definició discriminació múltiple
 5. Definició discriminació per associació
 6. Definició discriminació per error
 7. Definició violència intragènere
 8. Definició represàlia discriminatòria
 9. Drets reproductius
 10. Educació
 11. Mitjans de comunicació
 12. Cultura
 13. Sanitat
 14. Esport
 15. VIH/Sida
 16. Dret a no ocultar
 17. Infància i adolescència
 18. Famílies
 19. Inmigració
 20. Intersexualitat
 21. Consell LGTBI de les Illes Balears
 22. Participació
 23. Transsexualitat 
 24. Responsabilitat dels poder públics
 25. Universitats
 26. Protocol d’atenció policial davant delictes d’odi
 27. Dret a l’atenció i a l’assessorament jurídic
 28. Dret igualtat de tracte i oportunitats en el mercat de treball
 29. Mesures i actuacions per a l’ocupació
 30. Deure d’intervenció dels/les professionals
 31. Infraccions
 32. Victimització secundària